Strona główna
Przemysł
Tutaj jesteś

Rola operacji magazynowych w końcowym sukcesie firmy

3 lipca 2019 operacje magazynowe

Rosnąca konkurencja i koncentracja na doświadczeniach klienta końcowego sprawiły, że funkcja magazynów uległa znaczącej zmianie. Obecnie nie są to już tylko miejsca, w których przechowywane są towary. Są to istotne element całego łańcucha wartości i integralne części końcowego sukcesu każdej firmy.

Co zatem zrobić, aby zwiększać efektywność operacji magazynowych? Jakie kroku podejmować, żeby zwiększać wpływ operacji magazynowych na wzrost konkurencyjności firmy? Jedną z odpowiedzi jest przyjrzenie się obecnemu układowi regałów magazynowych i przekształcenie go w pełni elastyczny i skalowalny system.

Dostosowanie regałów magazynowych do przechowywanego towaru

Konkurencyjna gospodarka wymusza na firmach ciągłe dostosowywanie się do warunków rynkowych. Dodatkowo firmy robią wszystko, żeby rozwijać poziom sprzedaży i poziom przychodów. Dlatego same inicjują kolejne zmiany. Nowoczesny obiekt magazynowy i wyposażenie – regały magazynowe i sprzęt – powinny być przystosowane do ciągłych zmian.

Jednym z elementów takiego przystosowania jest dostosowanie regałów magazynowych do przechowywanych towarów. Zupełnie inne regały stosowane są w chłodniach, archiwach lub  magazynach budowlanych. To oczywiście przykłady skrajne, ale pokazujące skalę wyzwań stojących przed menedżerami. Muszą oni dostosowywać infrastrukturę do aktualnie przechowywanych towarów i jednocześnie mieć możliwość łatwego wprowadzania zmian rekonfiguracyjnych, dzięki którym możliwe będzie dostosowanie magazynu do wymogów przyszłych.

Dostosowanie regałów magazynowych do oczekiwanych wyników operacyjnych

Układ regałów magazynowych jest integralną częścią jego wydajności operacyjnej. Układ powinien być dostoswany do oczekiwanych wyników w zakresie szybkości i jakości operacji magazynowych będących pochodną kompleksowej strategii konkurencyjnej firmy.

Co wpływa na osiąganie oczekiwanego poziomu wydajności magazynu? Po pierwsze jego pojemność i przepustowość. Po drugie organizacja pracy zapewniająca największą wydajność przy możliwie niskich nakładach.

Ważne jest, żeby układ regałów magazynowych zapewniał nie tylko realizację bieżących potrzeb firmy. Powinien być on zaprojektowany w taki sposób, aby był przygotowany także na przyszłe wyzwania. Projekt powinien zatem umożliwiać skalowalność i elastyczność.

Wydajność pracy w magazynie

Na koniec warto wspomnieć o czynniku ludzkim. Chociaż żyjemy w czasach automatyzacji nadal w wielu magazynach o końcowym sukcesie decyduje przede wszystkim czynnik ludzki. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że automatyzacja jest poważną inwestycją, na którą wielu firm po prostu nie stać. Ważne jest także to, że prawdziwe korzyści przynosi ona dopiero po osiągnięciu określonej skali. W magazynach małych i średnich jest często nieuzasadniona ekonomicznie.

Dlatego warto koncentrować się na zwiększaniu wydajności pracowników. Bezwzględnym obowiązkiem menedżera odpowiedzialnego za obiekt magazynowy jest takie projektowanie infrastruktury, aby praca w magazynie była jak najbardziej efektywna i zapewniała osiągnięcie zakładanych celów. Ważne są również szkolenia, które pozwalają na podnoszenie kompetencji i świadomości pracowników.

Jak zrobić daszek nad drzwiami?

Redakcja Tona.pl

Jesteśmy zespołem specjalistów do sprawy budowlanych i przemysłowych. W naszych artykułach znajdziesz wiele informacji na temat budownictwa, aranżacji wnętrz, transportu i technicznych aspektów pracy. Sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Przemysł wydobywczy - jakie surowce się w nim znajdują?
Jaki jest najważniejszy przemysł w Polsce?
Przemysł obronny - najważniejsze założenia

Jesteś zainteresowany reklamą?